WvO Zorg
Voor WvOzorg, een grote zorgorganisatie in Zeeland maakte ik de merkfilm "Samen voelt beter" Door archiefmateriaal uit Zeeland te combineren met beelden van nu toont de film hoe de levens van mensen verankerd zijn in de geschiedenis van een streek.