Door op het persoonlijke te focussen, wordt een film vanzelf inspirerend, ontroerend en eigen.

Ik werk graag samen. In een betrokken samenwerking komen de beste films tot stand. Samenwerking begint voor mij met luisteren. Wat is het verhaal en wat zijn de concrete doelen? Wie willen we bereiken en wat is de achterliggende overtuiging?  Die kaders bepalen de vorm, de sfeer en de lengte van de film. Als dat helder is geformuleerd volgt de research.
Research is de balans tussen het op voorhand geformuleerde verhaal en een open houding.  Die openheid zorgt ervoor dat zich verrassingen aandienen die je op voorhand niet kunt bedenken. Ik ga op zoek naar wat mensen authentiek maakt want dat geeft een film zijn eigen kracht. De research zorgt er ook voor dat ik een duidelijke visuele stijl kan uitwerken. Door een alledaags verhaal heel helder en gekozen in beeld te brengen wordt het bijzonder. 
Ik vind het belangrijk me te kunnen identificeren met de partijen waar ik voor werk. Daarmee ontstaat een sterke drijfveer om met aandacht iets te maken dat raakt. Zinis staat voor zien en voor zinvol.